معلم خصوصی چهارم ابتدایی در اراک

معلم خصوصی خود را انتخاب کنید سپس از طریق سربرگ رزرو معلم اقدام به ثبت درخواست خود نمایید
 رزومه آموزگار
آقای محمد جهانشالو
مدرک کارشناسی از تربیت معلم
6 سال سابقه تدریس
4 سال سابقه تدریس پایه جهارم
قیمت هر جلسه 90 دقیقه ای 50 هزار تومان
آقای علیرضا مختاری
دانش آموخته تربیت معلم
کارشناسی ارشد مشاوره
6 سال سابقه تدریس
قیمت هر جلسه 90 دقیقه ای 50 هزار تومان