معلم خصوصی دوم ابتدایی در اراک

معلم خصوصی خود را انتخاب کنید سپس از طریق سربرگ رزرو معلم اقدام به ثبت درخواست خود نمایید
 رزومه آموزگار
آقای سعید محمدی
دانش آموخته تربیت معلم
کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه تهران
6 سال سابقه تدریس در مدارس دولتی
سابقه تدریس پایه های اول و دوم
قیمت هرجلسه 90 دقیقه ای 50 هزار تومان