« معلم خصوصی اول ابتدایی در اراک »

معلم خصوصی خود را انتخاب کنید سپس از طریق سربرگ رزرو معلم اقدام به ثبت درخواست خود نمایید
 رزومه آموزگار
آقای علیرضا مختاری
دانش آموخته تربیت معلم
کارشناسی ارشد مشاوره
5 سال سابقه تدریس پایه اول
قیمت هر جلسه 90 دقیقه ای 50 هزار تومان
آقای سعید محمدی
دانش آموخته تربیت معلم
کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه تهران
4 سال سابقه تدریس پایه اول
قیمت هرجلسه 90 دقیقه ای 50 هزار تومان