با سلام و احترام

تمامی آموزگاران معرفی شده در سامانه معلمان رسمی آموزش و پرورش می باشند که دوره های لازم را گذرانده و بسیار باتجربه می باشند.
برای انتخابی آگاهانه، رزومه هر آموزگار را مطالعه کرده و معلم مناسب خود را انتخاب کرده و از طریق گزینه رزرو معلم، اقدام به ثبت درخواست خود نمایید.
برای مشاهده آموزگاران، پایه مورد نظر خود را از فهرست برگزینید.