سوالات متداول

♦ کدام معلم برای تدریس خصوصی مناسب تر است؟

تمامی معلمان معرفی شده، معلمان رسمی آموزش و پرورش هستند و دوره های لازم را دیده و بسیار باتجربه هستند؛ لذا همگی شایستگی لازم برای تدریس را دارا می باشند و می توانید با مشاهده رزومه هر آموزگار تصمیمی مناسب تر و آگاهانه بگیرید.

♦ هزینه کلاس خصوصی را باید جلسه ای پرداخت شود یا در پایان کل جلسات؟

هزینه هر جلسه بایستی بعد از پایان همان جلسه پرداخت شود ولی با هماهنگی معلم مربوطه می توانید کلیه هزینه را در پایان کلیه جلسات پرداخت نمایید.

♦ آیا تدریس خصوصی در منزل برگزار می شود؟

با توجه به درخواست شاگرد می توان در منزل شاگرد و … برگزار شود.